Edit Content

Bygga timmerhus

Ett unikt hus byggt

enbart för dig

Du har säkert tankar och önskemål om hur du vill ha ditt hus men vi bidrar gärna med vår långa erfarenhet och kunskap. Att bygga i timmer skapar utrymme för egna idéer då vår tillverkning inte är bunden till färdiga element eller serieproduktioner och det finns många hus att titta på och inspireras av.

 

När ritningarna är klara påbörjar vi arbetet. Varje stock tas om hand för att sedan utformas till hantverksmässigt tillverkade byggelement med exakt inpassning. Stommarna timras upp här hos oss i vår 1200 kvm stora produktionshall som oavsett väderlek kvalitetssäkrar våra hus ytterligare. När stommen står klar och är uppmärkt plockas den ned, levereras och monteras upp på plats. Husets takstolar är CE märkta och levereras från Karl Hedin.

Att tänka på

Planera noga hur du vill ha ditt timmerhus. I takt med att timmerstommen växer är det allt svårare att göra ändringar. Vi bygger normalt med 6 tums timmer men vill du ha synligt timmer upp i taknock, ett så kallat Ryggåstak, krävs det att vi bygger med 8 tums timmer.

Vi bygger

hållbart och miljösmart

Timmerhus Siljan vill ta ansvar och bygger därför miljövänliga hus med mycket lång livslängd. Ett timmerhus binder koldioxid och bidrar därmed till att minska koldioxidutsläppen. Huset har dessutom en låg energiförbrukning eftersom det i stor utsträckning parerar årstidernas klimatvariationer.

 

Ett välbyggt timmerhus bidrar även till ett behagligt inomhusklimat både vad gäller temperatur och fukt. Det är vackert med synliga timmerväggar men vi brukar rekommendera att ca 40 % av den totala väggytan bekläs och tilläggs isoleras.

 

Vi använder oss av två sorters isolering. Mellan timmerstockarna tätar vi med Lindrev och i taken använder vi oss av Cellulosa. Läs mer om isolering med Cellulosa på vårt företag IsoSmart.