Edit Content

om oss

Vi bygger för

framtiden

2022 förvärvade Henrik Sjöö på Sjöödala Bygg det för många välkända företaget, Ollas Timmerstugor. Verksamheten hittar ni i den vackra bygden Rättvik invid Siljan i Dalarna. En bygd som är omgiven av en lång historia av unik hantverkstradition. 

Detta inspirerar oss i vårt arbete. Verksamheten är i dag i en positiv utvecklingsfas och många spännande saker är på gång. Under vintern 2023 satsade vi vidare i vår nybyggda produktionshall, en hall som säkerställer hög kvalitét på våra produkter samt bidrar till en förbättrad arbetsmiljö för våra timmermän oavsett årstid. Vår förhoppning är att detta kan bidra och inspirera till att fler väljer att lära sig detta gedigna hantverk.


Timmerhus Siljan är medlem i Svenska Timmerhusföreningen.

Föreningen är ett nationellt nätverk, som tillsammans arbetar fram gemensamma riktlinjer som garanterar hög kvalitet. Detta är viktigt för oss eftersom vårt största fokus är att Du som kund är nöjd både med de hantverk vi levererar, men även att Du ska känna Dig trygg genom hela byggprocessen. Vi vill att DU som kund känner att Timmerhus Siljan är en garanti på kvalité och ett gediget hantverk och att vår yrkesstolthet genomsyrar resultatet.

Med sikte mot en spännande framtid

Under sommaren 2024 passar vi även på att byta namn. Ollas Timmerstugor blir nu Timmerhus Siljan, ett naturligt steg för oss med sikte mot en spännande framtid.

Med nöjda kunder

i norden

Vi har levererat timmerhus till kunder i

Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

Vi garanterar en

hög kvalitet

Vi är medlemmar i Föreningen Svenska Timmerhus som är ett nationellt nätverk.

Som medlem följer vi de riktlinjer som föreningen tagit fram och som garanterar en hög kvalitet.